Lineární vedení

Vedení s profilovými lištami:
Válečkové jednotky
komplety
vozíky
lišty
   
Kuličkové jednotky dvouřadé s oběhem kuliček
komplety
vozíky
lišty
   
Čtyřřadé jednotky s oběhem kuliček
komplety
vozíky
lišty
   
Šestiřadé jednotky s oběhem kuliček
komplety
vozíky
lišty
   
Miniaturní kuličkové jednotky dvouřadé s oběhem kuliček
komplety
vozíky
lišty
   
Čtyřřadé miniaturní jednotky s oběhem kuliček
komplety
vozíky
lišty
   
Kuličkové opěry
kuličkové opěry
   
Lišty
lišty
   
Standardní příslušenství
tandardní příslušenství
   
Vedení vodicími kladkami:
Vozíky
Lišty
Kladky
Soustředné šrouby
Příslušenství
   
Vedení hřídele: Lineární kuličková ložiska
kompaktní řada
lehká řada
těžká řada
masivní řada
   
Lineární kluzná ložiska
lineární kluzná ložiska
   
Jednotky s lineárním kuličkovým ložiskem
kompaktní řada
lehká řada
těžká řada
masivní řada
   
Jednotky s lineárním kluzným ložiskem
jednotky s lineárním kluzným ložiskem
   
Hřídele
hřídele
   
Lišty
lišty
   
Bloky pro úchyt hřídele
bloky pro úchyt hřídele
   
Miniaturní kluzná vedení:
vozíky
lišty
   
Miniaturní klecová vedení:
miniaturní klecová vedení
   
Miniaturní plochá klecová vedení:
miniaturní plochá klecová vedení
ALFRED